PGT Trucking го назначува Омар Давила за потпретседател за прекугранични операции, со седиште во Ларедо, Тексас, за да го поддржи југозападниот раст.