Вести

PGT е прогласен за најдобра флота за возење за 2023 година, со што се препознаваат напорите на PGT да обезбеди извонредна работна средина за возачите на камиони.