PGT Trucking Uslovi korišćenja usluge

1. Uslovi

Pristupom Veb lokaciji u http://www.pgttrucking.com pristajete da budete obavezni ovim uslovima korišćenja usluge, svim važećim zakonima i propisima i slažete se da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete ni sa jednim od ovih uslova, zabranjeno vam je korišćenje ili pristup ovoj lokaciji. Materijali sadržani na ovoj Veb lokaciji zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i žigovima.

2. KORISTITE LICENCU

Dozvola je data za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na PGT Truckingsajt za lično, nekomercijalno tranzitno gledanje samo. Ovo je dodela dozvole, a ne prenos titule, a pod ovom licencom ne smete:
  • modify or copy the materials;
  • koristite materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  • pokušaj dekompilisanja ili obrni inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na PGT Truckinginternet strana;
  • uklanjanje bilo kakvih autorskih ili drugih vlasničkih napomena iz materijala; Ili
  • prenesite materijale drugoj osobi ili "preslikate" materijale na bilo kom drugom serveru.
Ova licenca će se automatski prekinuti ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može biti prekinuta od strane PGT Trucking u bilo koje vreme. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u vašem posedu bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje odgovornosti

Materijali na PGT Trucking'veb lokacija je obezbeđena na bazi 'onako kako jeste'. PGT Trucking ne daje nikakve garancije, izražene ili podrazumevane, a ovim se odrešava i negira sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije ili uslove za trgovačku upotrebu, podesnost za određenu svrhu ili nenašavršavanje intelektualne svojine ili drugo kršenje prava.
Dalje PGT Trucking ne garantuje niti pravi bilo kakve zastupnike u vezi sa tačnošću, verovatnim rezultatima ili pouzdanošću korišćenja materijala na svom veb sajtu ili na drugi način u vezi sa takvim materijalima ili na bilo kojim lokacijama povezanim sa ovim sajtom.

4. OGRANIČENJA

Ni u jednom slučaju neće PGT Trucking ili njegovi dobavljači stiču odgovornost za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak podataka ili dobit, ili zbog prekida poslovanja) nastalu usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala na PGT Truckingsajt, čak i ako PGT Trucking ili PGT Trucking ovlašćeni zastupnik je obavešten oralno ili pisanim putem o mogućnosti takve štete. Pošto neke nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenja na podrazumevane garancije ili ograničenja odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, ova ograničenja se možda neće odnositi na vas.

5. TAČNOST MATERIJALA

Materijali koji se pojavljuju na PGT TruckingVeb lokacija može da sadrži tehničke, tipografske ili fotografske greške. PGT Trucking ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovom veb sajtu tačan, potpun ili aktuelni. PGT Trucking može da izvrši promene u materijalima koji se nalaze na njegovoj Veb lokaciji u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Međutim PGT Trucking se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6. LINKOVI

PGT Trucking nije pregledao sve lokacije povezane sa svojom Web lokacijom i nije odgovoran za sadržaj bilo koje tako povezane lokacije. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumeva odobrenje od strane PGT Trucking sajta. Korišćenje bilo koje tako povezane Veb lokacije je na sopstvenu odgovornost korisnika.

7. MODIFIKACIJE

PGT Trucking može da koriguje ove uslove korišćenja usluge za svoju Web lokaciju u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Korišćenjem ove Veb lokacije pristajete da budete obavezni tada trenutnom verzijom ovih uslova korišćenja usluge.

8. UPRAVNI ZAKON

Ovim odredbama i uslovima upravlja i protumačeno je u skladu sa zakonima Pensilvanije i vi se neopozivo podvrgnete isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili lokaciji.