PGT Trucking Услови за користење

1. Услови

Со пристапување на веб-локацијата на http://www.pgttrucking.com, се согласувате да бидете обврзани со овие услови за користење, сите важечки закони и прописи и се согласувате дека сте одговорни за усогласеноста со сите важечки локални закони. Доколку не се согласувате со некој од овие услови, ви е забрането да ја користите или пристапувате на оваа страница. Материјалите содржани во оваа веб-локација се заштитени со важечкиот закон за авторски права и трговски марки.

2. ЛИЦЕНЦА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Се дава дозвола за привремено преземање на една копија од материјалите (информации или софтвер). PGT Trucking веб-страница на само за лично, некомерцијално привремено гледање. Ова е доделување лиценца, а не пренос на титулата, и според оваа лиценца не смеете:
  • modify or copy the materials;
  • користете ги материјалите за која било комерцијална намена или за какво било јавно прикажување (комерцијално или некомерцијално);
  • обид да се декомпајлира или обратно инженеринг кој било софтвер содржан на PGT Trucking веб-страница на;
  • отстранете ги сите ознаки за авторски права или други сопственички ознаки од материјалите; или
  • префрлете ги материјалите на друго лице или „огледајте“ ги материјалите на кој било друг сервер.
Оваа лиценца автоматски ќе престане доколку прекршите некое од овие ограничувања и може да биде укината од PGT Trucking во секое време. По прекинувањето на гледањето на овие материјали или по престанокот на оваа лиценца, мора да ги уништите сите преземени материјали што ги поседувате, без разлика дали се во електронски или печатен формат.

3. Одрекување од одговорност

Материјалите на PGT Trucking веб-страницата на 's се обезбедува на основа „како што е“. PGT Trucking не дава никакви гаранции, изразени или имплицитни, и со ова ги отфрла и негира сите други гаранции, вклучително, без ограничување, имплицираните гаранции или услови за прометливост, соодветноста за одредена цел или непрекршување на интелектуалната сопственост или друго прекршување на правата.
Понатаму, PGT Trucking не гарантира или дава какви било изјави во врска со точноста, веројатните резултати или веродостојноста на употребата на материјалите на неговата веб-локација или на друг начин поврзани со такви материјали или на било кои страници поврзани со оваа страница.

4. ОГРАНИЧУВАЊА

Во никој случај нема PGT Trucking или неговите добавувачи се одговорни за какви било штети (вклучувајќи, без ограничување, штети за загуба на податоци или добивка, или поради прекин на деловното работење) кои произлегуваат од употребата или неможноста да се користат материјалите на PGT Trucking веб-страницата на, дури и ако PGT Trucking или а PGT Trucking овластен претставник е известен усно или писмено за можноста за таква штета. Бидејќи некои јурисдикции не дозволуваат ограничувања на имплицитните гаранции или ограничувања на одговорноста за последователни или случајни штети, овие ограничувања можеби нема да важат за вас.

5. ТОЧНОСТ НА МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите што се појавуваат на PGT Trucking веб-страницата на може да вклучува технички, типографски или фотографски грешки. PGT Trucking не гарантира дека некој од материјалите на неговата веб-страница е точен, целосен или актуелен. PGT Trucking може да направи промени на материјалите содржани на неговата веб-страница во секое време без претходна најава. Сепак PGT Trucking не презема никаква обврска за ажурирање на материјалите.

6. ЛИНКИ

PGT Trucking не ги прегледал сите страници поврзани со неговата веб-локација и не е одговорен за содржината на која било таква поврзана локација. Вклучувањето на која било врска не значи одобрување од страна PGT Trucking на страницата. Употребата на која било таква поврзана веб-страница е на сопствен ризик на корисникот.

7. МОДИФИКАЦИИ

PGT Trucking може да ги ревидира овие услови за користење на својата веб-страница во секое време без претходна најава. Со користење на оваа веб-локација се согласувате да бидете обврзани со тогашната актуелна верзија на овие услови за користење.

8. ВЛАДЕЈТЕ ПРАВО

Овие одредби и услови се регулирани и толкувани во согласност со законите на Пенсилванија и вие неотповикливо се подложувате на ексклузивната јурисдикција на судовите во таа држава или локација.