PGT Trucking ја испорача својата инаугуративна пратка на челик со ниско ниво на стакленички гасови на Nucor преку Nikola Батериско-електрично возило од класа 8.

PGT Trucking ја испорача нашата прва пратка челик со ниски гасови во стаклена градина од Nucor Brandenburg со Nikola Батериско-електрично возило од класа 8.